בשר בחלב Bossor B'Cholov - Bochurim

הלכות בשר בחלב עם נושאי כלים

10 Students
 Certificate

No

  Level

Advanced   

  Language

English (US)Course Details

הלכות בשר בחלב עם נושאי כלים

Course Content

Chapter 1 :   Resources

Chapter 2 :   סימן פז

Chapter 3 :   סימן פח

Chapter 4 :   סימן פט

Chapter 5 :   סימן צ

Chapter 6 :   סימן צא

Chapter 7 :   סימן צב

Chapter 8 :   סימן צג

Chapter 9 :   סימן צד

Chapter 10 :   סימן צה

Chapter 11 :   סימן צו

Chapter 12 :   סימן צז

About Instructor

Rabbi Wilhelm, Rosh Yeshiva of Online Smicha

click here